تازه ها

دانلود مجله Elle Canada – September 2020
 • نام مجلهElle Canada
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید20
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Science – 1 November 2019
 • نام مجلهScience
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید22
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Empire Australasia – September 2020
 • نام مجلهEmpire Australasia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Rolling Stone USA – August 2020
 • نام مجلهRolling Stone USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید13
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله IFR Magazine – August 8, 2020
 • نام مجلهIFR Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله IFR Asia – August 8, 2020
 • نام مجلهIFR Asia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله House Beautiful USA – September 2020
 • نام مجلهHouse Beautiful USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید19
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Gun Digest – September 2020
 • نام مجلهGun Digest
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید16
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Guitar Interactive – Issue 74 2020
 • نام مجلهGuitar Interactive
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Filmfare – August 2020
 • نام مجلهFilmfare
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید9
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Design World – August 2020
 • نام مجلهDesign World
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Bass Player – September 2020
 • نام مجلهBass Player
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید4
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Bass Player – August 2020
 • نام مجلهBass Player
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید5
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Autosport – 6 August 2020
 • نام مجلهAutosport
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید8
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Autocar UK – 12 August 2020
 • نام مجلهAutocar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید13
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Australian Sky & Telescope – September-October 2020
 • نام مجلهAustralian Sky & Telescope
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Hollywood Reporter – August 5, 2020
 • نام مجلهThe Hollywood Reporter
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید15
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Tech Advisor – October 2020
 • نام مجلهTech Advisor
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Singapore Tatler – August 2020
 • نام مجلهSingapore Tatler
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Shooting Times & Country – 5 August 2020
 • نام مجلهShooting Times & Country
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید11
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Shares Magazine – 6 August 2020
 • نام مجلهShares Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Match of the Day – 4 August 2020
 • نام مجلهMatch of the Day
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید9
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Making Cards & Papercraft – September 2020
 • نام مجلهMaking Cards & Papercraft
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید9
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cycling Weekly – 13 August 2020
 • نام مجلهCycling Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید10
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Crochet World – October 2020
 • نام مجلهCrochet World
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید10
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Boxing News – August 13, 2020
 • نام مجلهBoxing News
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید11
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله BBC Music – September 2020
 • نام مجلهBBC Music
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Australian Healthy Food Guide – September 2020
 • نام مجلهAustralian Healthy Food Guide
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Architectural Digest USA – September 2020
 • نام مجلهArchitectural Digest USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Allure USA – September 2020
 • نام مجلهAllure USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید13
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Airfix Model World- September 2020
 • نام مجلهAirfix Model World
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید11
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله ABC Organic Gardener – August-September 2020
 • نام مجلهABC Organic Gardener
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Wallpaper – September 2020
 • نام مجلهWallpaper
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید17
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله TV & Satellite Week – 8 August 2020
 • نام مجلهTV & Satellite Week
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید11
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Travel+Leisure India & South Asia – August 2020
 • نام مجلهTravel+Leisure India & South Asia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید16
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله How It Works – Issue 141 2020
 • نام مجلهHow It Works
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید30
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله House & Home – September 2020
 • نام مجلهHouse & Home
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید28
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله History Revealed – September 2020
 • نام مجلهHistory Revealed
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Farmer’s Weekly – 14 August 2020
 • نام مجلهFarmer's Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید11
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Elle Decor USA – September 2020
 • نام مجلهElle Decor USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید23
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Easy Food – September 2020
 • نام مجلهEasy Food
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید16
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Diabetic Living USA – Fall 2020
 • نام مجلهDiabetic Living USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله delicious Australia – September 2020
 • نام مجلهdelicious Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cyclist UK – September 2020
 • نام مجلهCyclist UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید11
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Azure – September 2020
 • نام مجلهAzure
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید30
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Autosport – 13 August 2020
 • نام مجلهAutosport
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Auto Express – 12 August 2020
 • نام مجلهAuto Express
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Artists & Illustrators – September 2020
 • نام مجلهArtists & Illustrators
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید17
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
16
تعداد بروزرسانی های این ماه
135
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
5562