مجله ها

دانلود مجله Wallpaper – September 2020
 • نام مجلهWallpaper
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید4
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله TV & Satellite Week – 8 August 2020
 • نام مجلهTV & Satellite Week
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید5
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Travel+Leisure India & South Asia – August 2020
 • نام مجلهTravel+Leisure India & South Asia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله How It Works – Issue 141 2020
 • نام مجلهHow It Works
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله House & Home – September 2020
 • نام مجلهHouse & Home
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله History Revealed – September 2020
 • نام مجلهHistory Revealed
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید5
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Farmer’s Weekly – 14 August 2020
 • نام مجلهFarmer's Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Elle Decor USA – September 2020
 • نام مجلهElle Decor USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Easy Food – September 2020
 • نام مجلهEasy Food
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Diabetic Living USA – Fall 2020
 • نام مجلهDiabetic Living USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید5
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله delicious Australia – September 2020
 • نام مجلهdelicious Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cyclist UK – September 2020
 • نام مجلهCyclist UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Azure – September 2020
 • نام مجلهAzure
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Autosport – 13 August 2020
 • نام مجلهAutosport
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید5
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Auto Express – 12 August 2020
 • نام مجلهAuto Express
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Artists & Illustrators – September 2020
 • نام مجلهArtists & Illustrators
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید5
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله GQ UK – September 2020
 • نام مجلهGQ UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید10
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Guitar Magazine – September 2020
 • نام مجلهThe Guitar Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید9
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Grocer – 8 August 2020
 • نام مجلهThe Grocer
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید8
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله PlantBased – September 2020
 • نام مجلهPlantBased
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید13
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله PC Pro – October 2020
 • نام مجلهPC Pro
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید15
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Flying USA – September 2020
 • نام مجلهFlying USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید10
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Farmer’s Weekly – 7 August 2020
 • نام مجلهFarmer's Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید9
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله evo UK – September 2020
 • نام مجلهevo UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید16
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Essential AppleUser Magazine – August 2020
 • نام مجلهEssential AppleUser Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید15
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Custom PC – October 2020
 • نام مجلهCustom PC UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید13
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله CrossStitcher – September 2020
 • نام مجلهCrossStitcher
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Country Life UK – August 12, 2020
 • نام مجلهCountry Life UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Computeractive – 12 August 2020
 • نام مجلهComputeractive
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید34
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Combat Aircraft – September 2020
 • نام مجلهCombat Aircraft
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید11
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله BBC History UK – September 2020
 • نام مجلهBBC History UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Bass Player – July 2020
 • نام مجلهBass Player
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید10
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harvard Business Review OnPoint – Fall 2020
 • نام مجلهHarvard Business Review OnPoint
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید24
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Techlife News – August 08, 2020
 • نام مجلهTechlife News
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید17
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله taste.com.au Cookbooks Pie Maker – August 2020
 • نام مجلهtaste.com.au
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Road & Track – September-October 2020
 • نام مجلهRoad & Track
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Reader’s Digest USA – September 2020
 • نام مجلهReader's Digest USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Publishers Weekly – August 10, 2020
 • نام مجلهPublishers Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید10
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Photoshop User – August 2020
 • نام مجلهPhotoshop User
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید15
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Photography Week – 6 August 2020
 • نام مجلهPhotography Week
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله PCQuest – August 2020
 • نام مجلهPCQuest
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید17
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله PC Powerplay – July 2020
 • نام مجلهPC Powerplay
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Outdoor Photographer – September 2020
 • نام مجلهOutdoor Photographer
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید15
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire Australia – September 2020
 • نام مجلهMarie Claire Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید20
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله ImagineFX – October 2020
 • نام مجلهImagineFX
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید17
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Empire UK – September 2020
 • نام مجلهEmpire UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Computer Shopper – October 2020
 • نام مجلهComputer Shopper
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید20
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Computer Music – October 2020
 • نام مجلهComputer Music
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
16
تعداد بروزرسانی های این ماه
87
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
5530