کشورها

دانلود مجله World Soccer – August 2020
 • نام مجلهWorld Soccer
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Economist Intelligence Unit – Suffering in Silence Assessing Rare Disease Awareness and Management in Asia-Pacific 2020
 • نام مجلهThe Economist Intelligence Unit
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید8
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Economist Intelligence Unit – The Cost of Inaction Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in Asia-Pacific 2020
 • نام مجلهThe Economist Intelligence Unit
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید8
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Saturday Magazine – July 25, 2020
 • نام مجلهSaturday Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Saturday Magazine – July 18, 2020
 • نام مجلهSaturday Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Saturday Magazine – August 1, 2020
 • نام مجلهSaturday Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید10
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Publishers Weekly – July 20, 2020
 • نام مجلهPublishers Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Photography Week – 30 July 2020
 • نام مجلهPhotography Week
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – Issue 8 2020
 • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید8
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Motor Trend – September 2020
 • نام مجلهMotor Trend
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید8
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Model Airplane International – August 2020
 • نام مجلهModel Airplane International
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله iPhone Life Magazine – Fall 2020
 • نام مجلهiPhone Life Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید5
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله iPad & iPhone User – Issue 158 2020
 • نام مجلهiPad & iPhone User
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید6
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله IFR Asia – July 25, 2020
 • نام مجلهIFR Asia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله IFR Magazine – July 25, 2020
 • نام مجلهIFR Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Forbes Asia – July 2020
 • نام مجلهForbes Asia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله GQ Australia – July-August 2020
 • نام مجلهGQ Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar Bride – June-July 2020
 • نام مجلهHarper’s Bazaar Bride
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوامه یکبار
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Pianist – August-September 2020
 • نام مجلهPianist
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید34
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Macworld UK – August 2020
 • نام مجلهMacworld UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید10
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Knit Now – Issue 118, 2020
 • نام مجلهKnit Now
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید15
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Horse & Hound – 30 July 2020
 • نام مجلهHorse & Hound
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید13
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Homes & Gardens UK – September 2020
 • نام مجلهHomes & Gardens UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید19
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Hi-Fi News – September 2020
 • نام مجلهHi-Fi News
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Publishers Weekly – July 27, 2020
 • نام مجلهPublishers Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید10
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Guitar Player – September 2020
 • نام مجلهGuitar Player
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید10
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Country Life UK – July 29, 2020
 • نام مجلهCountry Life UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید15
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Computeractive – 29 July 2020
 • نام مجلهComputeractive
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Boxing News – July 30, 2020
 • نام مجلهBoxing News
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید11
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Autosport – 30 July 2020
 • نام مجلهAutosport
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید13
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Autocar UK – 29 July 2020
 • نام مجلهAutocar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Australian Motorcycle News – 30 July 2020
 • نام مجلهAustralian Motorcycle News
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید11
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Techlife News – July 18, 2020
 • نام مجلهTechlife News
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید30
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Tatler UK – July 2020
 • نام مجلهTatler UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید23
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Sunday Magazine – 19 July 2020
 • نام مجلهSunday Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Simply Crochet – Issue 100 2020
 • نام مجلهSimply Crochet
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Photography Week – 23 July 2020
 • نام مجلهPhotography Week
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید17
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Parchment Craft – September-October 2020
 • نام مجلهParchment Craft
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Olive – August 2020
 • نام مجلهOlive
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید15
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله NZPhotographer – August 2020
 • نام مجلهNZPhotographer
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید19
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Newsweek USA – July 31, 2020
 • نام مجلهNewsweek USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله New Scientist – July 25, 2020
 • نام مجلهNew Scientist
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید41
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Farmer’s Weekly – 31 July 2020
 • نام مجلهFarmer's Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید15
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله English Matters German Edition – July-September 2020
 • نام مجلهEnglish Matters
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید35
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Elle Decoration UK – September 2020
 • نام مجلهElle Decoration UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید32
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Digital Photographer – Issue 229 2020
 • نام مجلهDigital Photographer
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cycling Weekly – 30 July 2020
 • نام مجلهCycling Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارitj'd
 • بازدید9
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Boat International US Edition – August 2020
 • نام مجلهBoat International US Edition
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
5
تعداد بروزرسانی های این ماه
337
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
5384