هندوستان

دانلود مجله National Geographic Traveller India – October 2019
 • نام مجلهNational Geographic Traveller India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید34
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Mutual Fund Insight – January 2020
 • نام مجلهMutual Fund Insight
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید30
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller India – November 2019
 • نام مجلهNational Geographic Traveller
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید28
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller India – December 2019
 • نام مجلهNational Geographic Traveller India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید25
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Better Photography – January 2020
 • نام مجلهBetter Photography
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید36
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – January 20, 2020
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید20
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Business Today – January 26, 2020
 • نام مجلهBusiness Today
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید31
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله T3 India – January 2020
 • نام مجلهT3 India
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید31
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله GQ India – January 2020
 • نام مجلهGQ India
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید45
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Mother & Baby India – January 2020
 • نام مجلهMother & Baby India
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید31
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Filmfare – January 2020
 • نام مجلهFilmfare
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید33
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Smart Photography – January 2020
 • نام مجلهSmart Photography
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید51
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – January 6, 2020
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید29
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – December 23, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید34
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar India – November 2019
 • نام مجلهHarper's Bazaar India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید60
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Biology Today – November 2019
 • نام مجلهBiology Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید58
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar India – December 2019
 • نام مجلهHarper's Bazaar India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید73
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله GQ India – December 2019
 • نام مجلهGQ India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید47
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Better Photography – December 2019
 • نام مجلهBetter Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید69
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله PCQuest – December 2019
 • نام مجلهPCQuest
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید48
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – December 16, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید64
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Vogue India – November 2019
 • نام مجلهVogue India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید87
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Smart Photography – December 2019
 • نام مجلهSmart Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید65
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Physics For You – November 2019
 • نام مجلهPhysics For You
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید102
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Chemistry Today – November 2019
 • نام مجلهChemistry Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید96
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Smart Photography – November 2019
 • نام مجلهSmart Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید109
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller India – September 2019
 • نام مجلهNational Geographic Traveller India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید74
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar India – October 2019
 • نام مجلهHarper's Bazaar India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید121
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – November 4, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید89
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله GQ India – October 2019
 • نام مجلهGQ India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید125
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Biology Times – October 2019
 • نام مجلهBiology Times
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید92
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Better Photography – October 2019
 • نام مجلهBetter Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید82
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Vogue India – October 2019
 • نام مجلهVogue India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید151
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Reader’s Digest India – October 2019
 • نام مجلهReader's Digest India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید99
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Better Photography – February 2019
 • نام مجلهBetter Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید100
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Business Today – October 6, 2019
 • نام مجلهBusiness Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید105
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Vogue India – August 2019
 • نام مجلهVogue India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید157
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Grazia India – September 2019
 • نام مجلهGrazia India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید95
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – October 7, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید107
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Biology Times – September 2019
 • نام مجلهBiology Times
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید90
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Chemistry Times – September 2019
 • نام مجلهChemistry Times
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید82
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Physics Times – September 2019
 • نام مجلهPhysics Times
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید93
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Biology Today – August 2019
 • نام مجلهBiology Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید113
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Physics For You – August 2019
 • نام مجلهPhysics For You
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید103
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Physics For You – September 2019
 • نام مجلهPhysics For You
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید102
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Chemistry Today – September 2019
 • نام مجلهChemistry Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید114
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Chemistry Today – August 2019
 • نام مجلهChemistry Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید100
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – September 30, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید83
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
7
تعداد بروزرسانی های این ماه
267
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
2681