هندوستان

دانلود مجله PCQuest – December 2019
 • نام مجلهPCQuest
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – December 16, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Vogue India – November 2019
 • نام مجلهVogue India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید26
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Smart Photography – December 2019
 • نام مجلهSmart Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید29
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Physics For You – November 2019
 • نام مجلهPhysics For You
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید59
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Chemistry Today – November 2019
 • نام مجلهChemistry Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید56
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Smart Photography – November 2019
 • نام مجلهSmart Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید70
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller India – September 2019
 • نام مجلهNational Geographic Traveller India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید45
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar India – October 2019
 • نام مجلهHarper's Bazaar India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید85
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – November 4, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید50
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله GQ India – October 2019
 • نام مجلهGQ India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید84
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Biology Times – October 2019
 • نام مجلهBiology Times
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید54
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Better Photography – October 2019
 • نام مجلهBetter Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید49
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Vogue India – October 2019
 • نام مجلهVogue India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید95
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Reader’s Digest India – October 2019
 • نام مجلهReader's Digest India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید71
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Better Photography – February 2019
 • نام مجلهBetter Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید68
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Business Today – October 6, 2019
 • نام مجلهBusiness Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید80
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Vogue India – August 2019
 • نام مجلهVogue India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید102
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Grazia India – September 2019
 • نام مجلهGrazia India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید70
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – October 7, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید72
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Biology Times – September 2019
 • نام مجلهBiology Times
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید66
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Chemistry Times – September 2019
 • نام مجلهChemistry Times
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید56
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Physics Times – September 2019
 • نام مجلهPhysics Times
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید65
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Biology Today – August 2019
 • نام مجلهBiology Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید77
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Physics For You – August 2019
 • نام مجلهPhysics For You
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید73
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Physics For You – September 2019
 • نام مجلهPhysics For You
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید69
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Chemistry Today – September 2019
 • نام مجلهChemistry Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید82
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Chemistry Today – August 2019
 • نام مجلهChemistry Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید72
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – September 30, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید57
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله BBC GoodFood India – August 2019
 • نام مجلهBBC GoodFood India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید53
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – September 23, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید73
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Travel+Leisure India & South Asia – September 2019
 • نام مجلهTravel+Leisure India & South Asia
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید111
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Mother & Baby India – September 2019
 • نام مجلهMother & Baby India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید76
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Reader’s Digest India – September 2019
 • نام مجلهReader’s Digest India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید122
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Smart Photography – September 2019
 • نام مجلهSmart Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید114
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Rolling Stone India – August 2019
 • نام مجلهRolling Stone India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید83
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller India – August 2019
 • نام مجلهNational Geographic Traveller India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید74
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Better Photography – August 2019
 • نام مجلهBetter Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید99
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – September 2, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید97
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – August 26, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید111
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله T3 India – July 2019
 • نام مجلهT3 India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید116
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller India – July 2019
 • نام مجلهNational Geographic Traveller India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید126
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – August 5, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید116
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – August 12, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید132
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله GoodHomes India – August 2019
 • نام مجلهGoodHomes India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید120
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – July 22, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید155
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – July 8, 2019
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید147
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Better Photography – June 2019
 • نام مجلهBetter Photography
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید126
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
9
تعداد بروزرسانی های این ماه
133
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
2315