تازه ها

دانلود مجله Diabetic Living Australia – September-October 2019
 • نام مجلهDiabetic Living Australia
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید29
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Economist USA – September 21, 2019
 • نام مجلهThe Economist USA
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید547
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله AppleMagazine – September 20, 2019
 • نام مجلهAppleMagazine
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید56
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Time USA – September 30, 2019
 • نام مجلهTime USA
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید53
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Men’s Fitness South Africa – September-October 2019
 • نام مجلهMen's Fitness South Africa
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید26
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Digital Camera World – October 2019
 • نام مجلهDigital Camera World
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید45
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله New Scientist – September 21, 2019
 • نام مجلهNew Scientist
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید68
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Total Film – October 2019
 • نام مجلهTotal Film
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید57
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Android Advisor – September 2019
 • نام مجلهAndroid Advisor-
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید34
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Guitarist – October 2019
 • نام مجلهGuitarist
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید30
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Macworld UK – October 2019
 • نام مجلهMacworld UK
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید37
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Week UK – 21 September 2019
 • نام مجلهThe Week UK
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید43
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Hollywood Reporter – September 18, 2019
 • نام مجلهThe Hollywood Reporter
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید51
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Newsweek International – 27 September 2019
 • نام مجلهNewsweek International
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید40
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Sew – Christmas 2019
 • نام مجلهSew – Christmas 2019
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید36
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله MoneyWeek – 20 September 2019
 • نام مجلهMoneyWeek
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید39
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Great British Food – October 2019
 • نام مجلهGreat British Food
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید31
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Photography Week – 19 September 2019
 • نام مجلهPhotography Week
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید51
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله BBC Sky at Night – October 2019
 • نام مجلهBBC Sky at Night
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید36
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Bloomberg Businessweek Europe – September 23, 2019
 • نام مجلهBloomberg Businessweek Europe
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید27
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله taste.com.au Cookbooks – 17 Minute Meals 2019
 • نام مجلهtaste.com.au Cookbooks - 17 Minute Meals
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید27
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله taste.com.au Cookbooks – Super Soups 2019
 • نام مجلهtaste.com.au Cookbooks - Super Soups
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید27
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Taste.com.au – October 2019
 • نام مجلهTaste.com.au
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید28
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Taste.com.au – September 2019
 • نام مجلهTaste.com.au
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید34
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Taste.com.au – July 2019
 • نام مجلهTaste.com.au
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید24
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله delicious Australia – September 2019
 • نام مجلهdelicious Australia
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید26
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله delicious Australia – August 2019
 • نام مجلهdelicious Australia
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید26
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله delicious Australia – July 2019
 • نام مجلهdelicious Australia
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید29
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله BBC Easy Cook UK – September 2019
 • نام مجلهBBC Easy Cook UK
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید29
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Great British Food – August 2019
 • نام مجلهGreat British Food
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید27
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Australian Healthy Food Guide – October 2019
 • نام مجلهAustralian Healthy Food Guide
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید24
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله BBC Good Food Middle East – September 2019
 • نام مجلهBBC Good Food Middle East
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید26
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله delicious UK – September 2019
 • نام مجلهdelicious UK
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید28
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله delicious UK – August 2019
 • نام مجلهdelicious UK
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید25
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Grocer – 14 September 2019
 • نام مجلهThe Grocer
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید23
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله BBC Good Food UK – September 2019
 • نام مجلهBBC Good Food UK
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید31
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله All About Space – January 2020
 • نام مجلهAll About Space
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید42
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله BBC GoodFood India – August 2019
 • نام مجلهBBC GoodFood India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید29
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Foreign Policy – Winter 2019
 • نام مجلهForeign Policy
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارفصلی-زمستان
 • بازدید44
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Foreign Policy – Spring 2019
 • نام مجلهForeign Policy
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارفصلی-بهار
 • بازدید37
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Foreign Policy – Summer 2019
 • نام مجلهForeign Policy
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارفصلی-تابستان
 • بازدید40
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – October 2019
 • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید66
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The New Yorker – September 23, 2019
 • نام مجلهThe New Yorker
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید67
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Men’s Health USA – October 2019
 • نام مجلهMen's Health USA
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید33
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Portugal – Setembro 2019
 • نام مجلهNational Geographic Portugal
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید51
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Wallpaper – October 2019
 • نام مجلهWallpaper
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید42
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Photography Week – 12 September 2019
 • نام مجلهPhotography Week
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید44
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Elle Decor USA – October 2019
 • نام مجلهElle Decor USA
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید56
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
7
تعداد بروزرسانی های این ماه
268
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
1978