تازه ها

دانلود مجله The Ideal Home and Garden – May 2020
 • نام مجلهThe Ideal Home and Garden
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید253
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Techlife News – May 9, 2020
 • نام مجلهTechlife News
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید252
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله PCQuest – May 2020
 • نام مجلهPCQuest
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید230
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله PC Powerplay – March 2020
 • نام مجلهPC Powerplay
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید241
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله PC Powerplay – February 2020
 • نام مجلهPC Powerplay
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید250
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar Australia – June-July 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید292
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Farmer’s Weekly – 15 May 2020
 • نام مجلهFarmer’s Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید225
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Everyday Practical Electronics – June 2020
 • نام مجلهEveryday Practical Electronics
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید247
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Entrepreneur Middle East – May 2020
 • نام مجلهEntrepreneur Middle East
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید276
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cruising World – June-July 2020
 • نام مجلهCruising World
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید235
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Australian Men’s Fitness – June 2020
 • نام مجلهAustralian Men's Fitness
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید239
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Australian Healthy Food Guide – June 2020
 • نام مجلهAustralian Healthy Food Guide
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید235
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Consumer Reports – June 2020
 • نام مجلهConsumer Reports
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید243
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Vocable All English – 30 April 2020
 • نام مجلهVocable All English
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردو هفته یکبار
 • بازدید302
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله WatchPro – May 2020
 • نام مجلهWatchPro
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید225
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Total Guitar – June 2020
 • نام مجلهTotal Guitar
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید235
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Vogue UK – June 2020
 • نام مجلهVogue UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید291
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Economist Intelligence Unit – Geopolitics after Covid-19 is the pandemic a turning point 2020
 • نام مجلهThe Economist Intelligence Unit
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید263
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله T3 India – May 2020
 • نام مجلهT3 India
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید240
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Science – May 1, 2020
 • نام مجلهScience
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید257
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله India Today – May 18, 2020
 • نام مجلهIndia Today
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید223
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله IFR Magazine – May 9, 2020
 • نام مجلهIFR Magazine
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید233
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله IFR Asia – May 9, 2020
 • نام مجلهIFR Asia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید225
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar Bride – March 2020
 • نام مجلهHarper’s Bazaar Bride
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید245
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Elle USA – May 2020
 • نام مجلهElle USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید269
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Elle USA – January 2020
 • نام مجلهElle USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید248
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Elle USA – February 2020
 • نام مجلهElle USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید233
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Elle USA – April 2020
 • نام مجلهElle USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید240
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cycling Weekly – May 7, 2020
 • نام مجلهCycling Weekly
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید212
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cake Decoration & Sugarcraft – March 2020
 • نام مجلهCake Decoration & Sugarcraft
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید221
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cake Decoration & Sugarcraft – January 2020
 • نام مجلهCake Decoration & Sugarcraft
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید216
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cake Decoration & Sugarcraft – April 2020
 • نام مجلهCake Decoration & Sugarcraft
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید219
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Airliner World – Airbus A380
 • نام مجلهAirliner World
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید224
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Week USA – May 15, 2020
 • نام مجلهThe Week USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید249
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Hollywood Reporter – May 06, 2020
 • نام مجلهThe Hollywood Reporter
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید233
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Simply Crochet – Issue 97 2020
 • نام مجلهSimply Crochet
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید220
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله SciFiNow – Issue 171 2020
 • نام مجلهSciFiNow
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید228
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Photoshop User – May 2020
 • نام مجلهPhotoshop User
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید264
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Photography Week – 7 May 2020
 • نام مجلهPhotography Week
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید239
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Outdoor Photographer – June 2020
 • نام مجلهOutdoor Photographer
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید214
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله N-Photo UK – June 2020
 • نام مجلهN-Photo UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید207
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Kids Australia – October 2019
 • نام مجلهNational Geographic Kids Australia
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید225
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Kids Australia – February 2020
 • نام مجلهNational Geographic Kids Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید207
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Kids Australia – May 2020
 • نام مجلهNational Geographic Kids Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید218
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله National Geographic Kids Australia – January 2020
 • نام مجلهNational Geographic Kids Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید210
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire Australia – June 2020
 • نام مجلهMarie Claire Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید237
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله GQ UK – June 2020
 • نام مجلهGQ UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید228
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Elle UK – June 2020
 • نام مجلهElle UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید282
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
0
تعداد بروزرسانی های این ماه
304
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
4381