تازه ها

دانلود مجله Android Advisor – Issue 81 2020
  • نام مجلهAndroid Advisor
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید14
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – Issue 79 2020
  • نام مجلهAndroid Advisor
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید54
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – Issue 76 2020
  • نام مجلهAndroid Adviso
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید130
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – Issue 75 2020
  • نام مجلهAndroid Advisor
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید172
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – May 2020
  • نام مجلهAndroid Advisor
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید556
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – April 2020
  • نام مجلهAndroid Advisor
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید276
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – March 2020
  • نام مجلهAndroid Advisor
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید211
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – July 2019
  • نام مجلهAndroid Advisor
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید316
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – June 2019
  • نام مجلهAndroid Advisor
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید268
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – August 2019
  • نام مجلهAndroid Advisor
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید236
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – September 2019
  • نام مجلهAndroid Advisor-
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید262
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Android Advisor – May 2019
  • نام مجلهAndroid Advisor
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید327
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
16
تعداد بروزرسانی های این ماه
364
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
6412