تازه ها

دانلود مجله Harper’s Bazaar UK – September 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Tatler UK – July 2020
 • نام مجلهTatler UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید80
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar Singapore – June 2020
 • نام مجله1ore
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید101
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Tatler UK – September 2020
 • نام مجلهTatler UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید72
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar India – June-July 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar India
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید106
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Glamour South Africa – August-September 2020
 • نام مجلهGlamour South Africa
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید335
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire Australia – August 2020
 • نام مجلهMarie Claire Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید110
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Singapore Tatler – July 2020
 • نام مجلهSingapore Tatler
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید87
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar UK – August 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید149
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire Australia – July 2020
 • نام مجلهMarie Claire Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید107
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar India – Apri-May 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar India
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید92
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar Australia – April 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید110
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar UK – July 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید173
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire USA – Summer 2020
 • نام مجلهMarie Claire USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید183
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar Australia – June-July 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید416
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire Australia – June 2020
 • نام مجلهMarie Claire Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید348
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Tatler UK – March 2020
 • نام مجلهTatler UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید551
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar UK – March 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید210
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar UK – June 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید166
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Singapore Tatler – May 2020
 • نام مجلهSingapore Tatler
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید151
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar UK – April 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید155
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar India – March 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar India
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید154
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Tatler UK – June 2020
 • نام مجلهTatler UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید213
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Glamour South Africa – May 2020
 • نام مجلهGlamour South Africa
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید152
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Singapore Tatler – April 2020
 • نام مجلهSingapore Tatler
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید166
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Tatler UK – May 2020
 • نام مجلهTatler UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید223
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire Australia – May 2020
 • نام مجلهMarie Claire Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید173
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar UK – May 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید261
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Singapore Tatler – March 2020
 • نام مجلهSingapore Tatler
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید183
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Tatler UK – April 2020
 • نام مجلهTatler UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید242
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Glamour South Africa – March 2020
 • نام مجلهGlamour South Africa
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید212
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire USA – March 2020
 • نام مجلهMarie Claire USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید242
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Singapore Tatler – Best of Singapore 2020
 • نام مجلهSingapore Tatler
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارفصلی
 • بازدید199
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire Australia – March 2020
 • نام مجلهMarie Claire Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید265
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar India – January-February 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar India
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید257
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar UK – February 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید239
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire USA – February 2020
 • نام مجلهMarie Claire USA
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید267
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar India – November 2019
 • نام مجلهHarper's Bazaar India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید267
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar México – Octubre 2019
 • نام مجلهHarper's Bazaar México
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید232
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar Australia – January-February 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید250
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar Australia – December 2019
 • نام مجلهHarper's Bazaar Australia
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید217
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire USA – December 2019
 • نام مجلهMarie Claire USA
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید244
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar India – December 2019
 • نام مجلهHarper's Bazaar India
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید244
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar UK – January 2020
 • نام مجلهHarper's Bazaar UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید334
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire Australia – January 2020
 • نام مجلهMarie Claire Australia
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید398
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Harper’s Bazaar UK – December 2019
 • نام مجلهHarper's Bazaar UK
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید294
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire Australia – December 2019
 • نام مجلهMarie Claire Australia
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید320
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Marie Claire UK – November 2019
 • نام مجلهMarie Claire UK
 • سری چاپ2019
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید256
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
16
تعداد بروزرسانی های این ماه
39
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
5466