تازه ها

دانلود مجله GQ South Africa – November 2020
  • نام مجلهGQ South Africa
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید44
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله GQ South Africa – October 2020
  • نام مجلهGQ South Africa
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید63
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله GQ South Africa – August-September 2020
  • نام مجلهGQ South Africa
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشاردوماه یکبار
  • بازدید165
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله GQ South Africa – May 2020
  • نام مجلهGQ South Africa
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید214
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله GQ South Africa – April 2020
  • نام مجلهGQ South Africa
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید260
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله GQ South Africa – March 2020
  • نام مجلهGQ South Africa
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید295
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله GQ South Africa – January-February 2020
  • نام مجلهGQ South Africa
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشاردوماه یکبار
  • بازدید275
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله GQ South Africa – May 2019
  • نام مجلهGQ South Africa
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید406
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله GQ South Africa – July-August 2018
  • نام مجلهGQ South Africa
  • سری چاپ2018
  • نوع انتشاردوماه یکبار
  • بازدید562
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
16
تعداد بروزرسانی های این ماه
319
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
6253