تازه ها

دانلود مجله National Geographic Traveller UK – Winter Sports 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارفصلی
  • بازدید48
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – November-December 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشاردوماه یکبار
  • بازدید63
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller Food – Winter 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارفصلی
  • بازدید55
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK  – Lombardy 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارفصلی
  • بازدید44
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – Issue 8 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید184
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – Summer 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید156
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – July-August 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشاردوماه یکبار
  • بازدید212
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – May-June 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشاردوماه یکبار
  • بازدید279
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – April 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید332
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – March 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید302
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – Adventure 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید312
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – January-February 2020
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشاردوماه یکبار
  • بازدید336
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – Food Issue 6, 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK - Food Issue 6
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید309
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – December 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید342
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – November 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید335
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – October 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید354
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – West Sweden August 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید335
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – September 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید365
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – July-August 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشاردوماه یکبار
  • بازدید370
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – June 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید416
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – May 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2019
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید432
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – April 2019
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ۲۰۱۹
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید398
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله National Geographic Traveller UK – September 2018
  • نام مجلهNational Geographic Traveller UK
  • سری چاپ2018
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید463
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
14
تعداد بروزرسانی های این ماه
354
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
6412