انگلستان

دانلود مجله Vogue UK – February 2021
 • نام مجلهVogue UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید24
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله PC Gamer UK – February 2021
 • نام مجلهPC Gamer UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Professional Builder – January 2021
 • نام مجلهProfessional Builder
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Outdoor Photography – May 2020
 • نام مجلهOutdoor Photography
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید11
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Homes & Gardens UK – February 2021
 • نام مجلهHomes & Gardens UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Hi-Fi News – January 2021
 • نام مجلهHi-Fi News
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Computeractive – 13 January 2021
 • نام مجلهComputeractive
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cakes & Sugarcraft – September-October 2020
 • نام مجلهCakes & Sugarcraft
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید7
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله BBC Top Gear UK – January 2021
 • نام مجلهBBC Top Gear UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید16
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Autocar UK – 6 January 2021
 • نام مجلهAutocar UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید17
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Android Advisor – Issue 82 2021
 • نام مجلهAndroid Advisor
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید12
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Model Airplane News – February 2021
 • نام مجلهModel Airplane News
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید25
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Match! – January 5, 2021
 • نام مجلهMatch!
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Horse & Hound – 7 January 2021
 • نام مجلهHorse & Hound
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید19
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Grazia UK – 25 January 2021
 • نام مجلهGrazia UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله GoodHomes UK – February 2021
 • نام مجلهGoodHomes UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید24
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Food Network – January-February 2021
 • نام مجلهFood Network
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Farmer’s Weekly – 15 January 2021
 • نام مجلهFarmer's Weekly
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید15
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Boxing News – 7 January 2021
 • نام مجلهBoxing News
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید13
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Beano – 9 January 2021
 • نام مجلهThe Beano
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Woodturning – January 2021
 • نام مجلهWoodturning
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Wallpaper – February 2021
 • نام مجلهWallpaper
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید25
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Ideal Home and Garden – January 2021
 • نام مجلهThe Ideal Home and Garden
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید28
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Knit Now – January 2021
 • نام مجلهKnit Now
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cakes & Sugarcraft – January-February 2021
 • نام مجلهCakes & Sugarcraft
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشاردوماه یکبار
 • بازدید17
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Autosport – 7 January 2021
 • نام مجلهAutosport
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید14
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Yachting Monthly – February 2021
 • نام مجلهYachting Monthly
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Knitter – December 2020
 • نام مجلهThe Knitter
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید25
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله MacLife UK – February 2021
 • نام مجلهMacLife UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Guitarist – February 2021
 • نام مجلهGuitarist
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید20
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Grand Designs UK – Februry 2021
 • نام مجلهGrand Designs UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید30
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Elle Decoration UK – February 2021
 • نام مجلهElle Decoration UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید45
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Digital Photographer – Issue 235 2021
 • نام مجلهDigital Photographer
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Cycling Weekly – 7 January 2021
 • نام مجلهCycling Weekly
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید20
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Custom PC – March 2021
 • نام مجلهCustom PC
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید24
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله 25 Beautiful Homes – February 2021
 • نام مجله25 Beautiful Homes
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید40
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Tatler UK – February 2021
 • نام مجلهTatler UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید28
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Week UK – 9 January 2021
 • نام مجلهThe Week UK
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید26
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Week Junior UK – 9 January 2021
 • نام مجلهThe Week Junior UK
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The Classic MotorCycle – February 2021
 • نام مجلهThe Classic MotorCycle
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید24
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Tech Advisor – March 2021
 • نام مجلهTech Advisor
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Shooting Times & Country – 6 January 2021
 • نام مجلهShooting Times & Country
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید18
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Sainsbury’s Magazine – January 2021
 • نام مجلهSainsbury's Magazine
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید30
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Pilot – February 2021
 • نام مجلهPilot
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید27
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Airfix Model World – February 2021
 • نام مجلهAirfix Model World
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید30
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله Aeroplane – February 2021
 • نام مجلهAeroplane
 • سری چاپ2021
 • نوع انتشارماهیانه
 • بازدید21
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The New European – September 17, 2020
 • نام مجلهThe New European
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید37
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...
دانلود مجله The New European – September 10, 2020
 • نام مجلهThe New European
 • سری چاپ2020
 • نوع انتشارهفتگی
 • بازدید29
 • رتبه
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
  Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
16
تعداد بروزرسانی های این ماه
407
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
7027